Více času na podstatné

On-line formulář pro následné uživatele v případě ohlašování jejich způsobu používání látek

08.06.2012 08:10

ECHA se snažila vyjít vstříc tzv. následným uživatelům a připravila pro ně on-line formulář, pomocí kterého nyní mohou mnohem snadněji ohlásit ECHA jejich způsob použití látek. Ohlašovací povinnost se v tomto případě týká všech následných uživatelů, jejichž dodavatel do registrační dokumentace nezahrnul způsob použití jejich látek mezi scénáře expozice. Do posavad se toto oznamování mohlo provést výhradně pomocí nástroje IUCLID 5, což pro mnoho uživatelů bylo řešením nekomfortním. Nyní postačí následnému uživateli, aby měl zřízen účet na REACH-IT a prostřednictvím připraveného webového formuláře splnil ohlašovací povinnost.

[celá zpráva] [ohlašovací ormulář] [více o ohlašovací povinnosti]

Zdroj: ECHA