Více času na podstatné

On-line navigátor i v češtině

31.03.2010 12:18

ECHA dokončila překlad tzv. on-line navigátoru, a to do 20 nových jazyků, tedy i do českého jazyka. Tento nástroj interaktivně pomáhá uživateli s vymezením jeho role a souvisejících povinností v rámci REACH. Na základě postupných dotazů, systém sám vyhodnocuje obdržené informace, a na samotný závěr poskytne uživateli souhrnou zprávu, která obsahuje zásadní informace o jeho povinnostech vyplývající z působnosti nařízení REACH.

Navigátor: https://guidance.echa.europa.eu/navigator_cs.htm

Celá zpráva: https://echa.europa.eu/doc/press/pr_10_06_navigator_20100331.pdf

Zdroj: ECHA