Více času na podstatné

Opatření obecné povahy o vydání národních plánů povodí

08.02.2016 13:49

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání opatření obecné povahy čj. 148/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016, kterým vydalo Národní plán povodí Labe, opatření obecné povahy čj. 152/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016, kterým vydalo Národní plán povodí Odry, a opatření obecné povahy čj. 154/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016, kterým vydalo Národní plán povodí Dunaje. Národní plán povodí najdete na webu ministerstva ZDE.

 

Dokument ke stažení:

 

Čtěte také:

Zrušení předpisu o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky (8.2.2016)