Více času na podstatné

Operační program Nadnárodní spolupráce – Střední Evropa (OP Central Europe) připravuje vyhlášení 4. a poslední výzvy pro podání projektů.

11.03.2011 08:55

OP Central Europe vyhradil poslední výzvu specifickým tématy (osy intervence). 4. a poslední výzva bude otevřena ve 23. týdnu (mezi 6.-10. červnem 2011) a uzavřena ve 41. týdnu (mezi 10.-41. říjnem 2011).

 

Následujících 5 témat (osy intervence) bude otevřeno:

 

1.3: Podpora rozvoje znalostí, která se zaměřuje na zlepšování rámce pro rozvoj znalostí týkající se lidského kapitálu za účelem zajištění hospodářské konkurenceschopnosti, spojení vzdělávacího systému na špičkovou technologii a obchodní praktiky a dostupnost doplňkových znalostí různých aktérů.

2.4: Podpora informačních a telekomunikačních technologií a alternativních řešení zaměřených na zlepšení přístupu, cílem je zlepšit přístup k informacím a službám a zároveň snížit objemy provozu.

3.4: Podpora ekologicky příznivých technologií a aktivit, zaměřené na podporu ekologicky příznivých technologií a aktivit, za účelem zajištění ekologicky účinných výrobních a spotřebních prostředků.

4.1: Budování polycentrických sídelních struktur a územní spolupráce. Zde projekty usilují o dosažení vyváženější územní rozvoj zlepšením spolupráce mezi městy a regiony.

4.3: Kapitalizace kulturních zdrojů pro atraktivnější města a regiony, podpora udržitelného užívání kulturních zdrojů a kulturního dědictví na podporu kapitalizace kulturních zdrojů.

 

Partnerství veřejných a soukromých zástupců musí zahrnovat minimálně 3 partnery z minimálně 3 zemí a nejméně 2 z těchto zemí by měly být členskými zeměmi EU. Po předložení žádosti bude hodnocena kvalita návrhů a ty které budou slibovat nejlepší výsledky budou vybrány. Tyto projekty mohou očekávat míru spolufinancování až do 75% ve s“starých“ a až do 85% v „nových“ členských státech.

 

Zájemci, kteří hledají další informace a poradenství v rámci rozvoje jejich projektu jsou zváni kontaktovat Společný technický sekretariát (Joint technical secretariat) ve Vídni a nebo Národní kontaktní místa ve svých členských státech.