Více času na podstatné

Operačního programu ESPON - Národní informační den (prezentace)

23.02.2011 11:07

Dne 21. února 2011 se v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) v Praze uskutečnil Národní informační den k právě probíhající výzvě Operačního programu ESPON. 

Informačního dne se zúčastnilo 35 zástupců různých organizací – univerzit, krajů, výzkumných ústavů, a také institucí soukromého, neziskového a občanského sektoru.

Celý den byl rozdělen do dvou bloků. Na úvod prvního bloku představila Ing. arch. Kamila Matoušková z MMR základní informace o operačním programu, které doplnila Ing. Elena Lojková z Ústavu územního rozvoje náležitostmi týkající se výzvy. Praktickým otázkám jak podat žádost a jak ji správně vyplnit se věnovala ve své prezentaci Mgr. Jana Huberová z MMR a její kolegyně Mgr. Milada Hroňková přiblížila potenciální žadatelům, jaké jsou náležitosti dokladování k posouzení způsobilosti žadatelů. Dopolední blok uzavřela Ing. Eva Hrstková z Centra pro regionální rozvoj prezentacemi k certifikaci a finančním otázkám při realizaci projektu.

Odpoledne probíhalo v duchu sdílení zkušeností českých partnerů, kteří již projekty realizují. K projektu POLYCE, který se zabývá polycentrickým rozvojem metropolitních oblastí vystoupili Ing. Markéta Borovská z Útvaru rozvoje hlavního města Prahy (za navrhovatele – stakeholdery), prof. Ing. arch. Karel Maier z ČVUT a doc. Luděk Sýkora z Přídodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (za realizátory).
Druhým představeným projektem byl projekt zabývající se dopravní dostupnosti – TRACC, který uvedl RNDr. Miroslav Marada z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Ing. arch. Lubor Fridrich z Ústavu územního rozvoje uzavřel Info den prezentací projektu ESPONTrain, který je ve svém počátku a bude šířit poznatky a výstupy z výzkumů OP ESPON do škol.

Prezentace ke stažení:


Matoušková_obecně (ppt - 2,05 MB)
Lojková výzva (ppt - 2,05 MB)
Huberová praktické náležitosti (ppt - 11,54 MB)
Hroňková způsobilost žadatele (ppt - 3,62 MB)
Hrstková Centrum pro regionální rozvoj (ppt - 906,50 KB)
Hrstková certifikace  (ppt - 622,50 KB)
Borovská POLYCE  (ppt - 2,00 MB)
Maier_Sýkora POLYCE - realizace (ppt - 2,45 MB)
Marada a kol. TRACC (ppt - 2,56 MB)
Fridrich ESPONTrain (ppt - 427,50 KB)

 

Další informace: https://www.espon.eu/

 

Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz