Více času na podstatné

Opětovné použití zpětně odebraných elektrozařízení (Výsledky průzkumu praktické stránky realizovatelnosti)

06.11.2013 13:46

Dle definice uvedené v zákoně o odpadech se opětovným použitím rozumí použití zpětně odebraného nebo odděleně sebraného elektrozařízení nebo komponentů takového elektrozařízení bez jejich dalšího přepracování ke stejnému účelu, pro který byly původně určeny.

Dále zákon o odpadech hovoří o opětovném použití zpětně odebraných elektrozařízení velmi neurčitě, vyjma jednoznačných postupů stanovených odkazem na zvláštní právní předpisy, postup opětovného použití nikterak neupravuje, naopak vnáší spíše zmatek v otázce, kdy je vůbec možné uplatnit postup pro opětovné použití:

  • výrobce elektrozařízení zajistí, aby elektrozařízení bylo navrženo a vyrobeno tak, aby se usnadnilo zejména opětovné použití těchto elektrozařízení v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví;
  • elektrozařízení z míst zpětného odběru musí být předán pouze zpracovateli, není-li jako celek opětovně použito;
  • způsob provedení zpětného odběru elektrozařízení a jejich předání zpracovateli nesmí ztížit jeho opětovné použití;
  • zpětně odebraná a odděleně sebraná elektrozařízení se před předáním zpracovateli přednostně opětovně použijí jako celek apod.

V roce 2011 se kolektivní systém ELEKTROWIN zaměřil na průzkum realizovatelnosti opětovného použití zpětně odebraných elektrozařízení. Průzkum probíhal v areálu provozovny PRAKTIK System, s. r. o. ve Stráži pod Ralskem a provozovny RUMPOLD, s. r. o. ve Starém Městě.

Zpracovatelé po stanovenou dobu 2 týdnů vybírali z každé dodávky zpětně odebraných elektrozařízení na sběrných dvorech a u prodejců určitý počet prvních kusů spotřebičů, jejichž přezkoušení funkčnosti a zjišťování poškození realizovali podle stanovené metodiky dva servisní technici. Celkem bylo testováno 876 kusů spotřebičů, z toho 153 ks chladniček, 222 velkých spotřebičů, 156 ks různých malých domácích spotřebičů, 92 ks žehliček, 69 ks fritovacích hrnců, 12 ks vysavačů, 50 ks mikrovlnných trub, mix nářadí 95 ks a 27 ks sekaček.

 

Z výstupů

Neidentifikovatelná značka byla zjištěna u 4 výrobků, rok výroby u 189 výrobků. Nejstarším zkoušeným výrobkem byly vrtačky značky ČKD z roku 1958 a nejmladšími pračka, vrtačka, rozbruska a fén, všechny z roku 2010, průměrným rokem výroby byl rok 1996 (u chladniček 1992, u ostatních velkých spotřebičů 1999, malé spotřebiče 1996 a nářadí 2001). Průměrná hmotnost testovaných spotřebičů byla 13,5 kg.

Vizuální stav – jednoznačně schopno dalšího testování bylo 168 spotřebičů, použitelné alespoň nějaké části jsou ze 106 spotřebičů, nepoužitelné z důvodů viditelného poškození nebo velkého znečištění bylo 226 spotřebičů a z důvodů chybějících částí podstatných pro funkčnost bylo 389 spotřebičů (případně kombinace jmenovaných zjištění). Pro další testování bylo předáno 381 spotřebičů, 495 bylo z dalšího testování vyřazeno, nicméně vady byly dále prověřovány.

Z testování bezpečnosti vyplynulo, že nebezpečné látky obsahuje 411 spotřebičů, z toho u 44 ks spotřebičů bylo zjištěno poškození jejich uložení. Nejčastěji jsou nebezpečné látky zjištěny u chladniček (R11, R12, R112a, R134a, NH3 apod.), u praček, sporáků, žehliček a fénů (azbest), fritovacích hrnců a toustovačů (wolfram), mikrovlnné trouby (beryllium), akušroubováky (Ni-Cd), horských sluncí (rtuť), sekaček a vysavačů.

U 345 spotřebičů byly zjištěny zjevné vady v elektrickém okruhu, 363 mělo narušenou elektrickou instalaci a u 24 kusů spotřebičů byla zjištěna voda v elektroinstalaci – případně se jednalo o kombinace těchto zjištění. V každém případě celkem 497 kusů spotřebičů nevyhovělo při přezkoušení elektroinstalace a celkem 106 spotřebičů bylo z pohledu bezpečnosti funkčních nebo částečně funkčních (kombinace mrazák-chladnička).

Plně funkčních spotřebičů bylo průměrně 3,5 %, ke zjištění a otestování jednoho funkčního kusu je třeba průměrně 4,5 hodiny času, u chladniček dokonce 27 hodin.

 

Závěr

Testování probíhalo při splnění všech zákonem stanovených podmínek a postupů, metodika postupu byla v souladu se zachováním shody s technickými požadavky na výrobky v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění. Každý výrobek, vizuálně schopný k testování, přezkoušela k tomuto úkonu oprávněná osoba..

Z tohoto průzkumu vyplývá, že zvolený zákonem stanovený postup opětovného použití zpětně odebraných elektrozařízení před jejich předáním zpracovateli, se v praxi jeví jako více než obtížně splnitelný a výsledek rozhodně není adekvátní vynaloženému času a nákladům.

 

Zdroj: Odpadové fórum 9/2012

Autor: Tereza Ulverová (ELEKTROWIN, a. s., tereza.ulverova@elektrowin.cz)

Klíčová slova: zpětný odběr, opětovné použití, elektrozařízení, testování