Více času na podstatné

Opětovné využití – správná cesta nebo slepá ulička?

10.08.2015 13:58

Pod názvem Opětovné použití ve střední Evropě – politika a příklady z praxe se v listopadu v Praze uskutečnila konference, která byla vyvrcholením tříletého mezinárodního projektu CERREC. Spoluřešitelem projektu za českou stranu bylo sdružení CZ BIOM a to bylo také pořadatelem konference. Patronem konference byl Magistrát hl. m. Prahy.

O projektu CERREC jsme v Odpadovém fóru opakovaně informovali a představili některé úspěšné zahraniční projekty opětovného využití, naposledy v zářijovém čísle a v říjnu na konferenci předcházení vzniku odpadů.

Až na dva příspěvky zástupců magistrátu (Jiří Nouza, náměstek primátora – úvodní slovo, Lukáš Janda – pohled radnice na re-use centra) a paní Helenu Kalaninovou z projektu Zdrojovna byli všichni hlavní přednášející ze zahraničí. Ti postupně zhodnotili celý projekt, věnovali se právní problematice opětovného použití a představili úspěšné projekty. Podrobný program konference, profily řečníků, prezentace i videozáznam všech vystoupení jsou k dispozici na https://cerrec.eu/czechia/event/konference/.

Všichni dobře víme, že příprava k opětovnému využití je v hierarchii odpadového hospodářství hned na druhém místě za předcházením vzniku odpadů a před recyklací. Ovšem hned z několika přednesených příspěvků vyplynulo, že tento krok není problematický jen po ekonomické stránce (opětovně použitý výrobek musí být významně levnější než nový, aby měl na trhu šanci), ale také po legislativní. Nejde přitom jen o to, jak zajistit bezpečnostní a další záruky používání znovu využitých předmětů. (V souvislosti s opětovným použitím se nejčastěji mluví o vyřazených, ale stále funkčních elektrozařízeních, kde je ale tato problematika nejkomplikovanější.)

Nejasné především je, jak vyřazený předmět, který se již dostal do režimu odpadů, z toho režimu zase dostat ven! Zřejmě bude muset Evropská komise schválit metodiku, jak se to bude provádět, ovšem předtím se bude muset utvořit pracovní skupina, která ji vytvoří. Potom se zřejmě na národní úrovni (zde si již dovoluji fabulovat) vznikne nový akreditační orgán (nebo některý již existující bude pověřen) k udělování certifikací, který servis, dílna nebo obecně firma může provádět přípravu k opětovnému využití.

Osobně si myslím, že toto není snadná cesta, jednodušší by bylo, kdyby se vyřazená věc vůbec do režimu zákona o odpadech nedostala. Jak to zařídit, bude jednou z náplní 2. ročníku národní konference Předcházení vzniku odpadů, která se uskuteční 6. – 7. října 2015 v Praze (více na jiném místě).

Ale zpátky ke konferenci. I když se jednalo o mezinárodní konferenci, tak tím, že se konala v Praze, pochopitelně převládali čeští posluchači. V tom by problém nebyl, simultánní tlumočení bylo zajištěno. Jenže v závěrečné diskusi potom nemohla nezaznít otázka: „A jaké konkrétní výsledky projekt CERREC přinesl v České republice?“ Tato zcela logická otázka překvapivě organizátory zaskočila. Opravdu jen slabou omluvou může být personální obměna ve vedení na české straně, ke které došlo před pár měsíci. Ale třeba se ještě nějakého závěrečného zhodnocení českého podílu na projektu CERREC dočkáme, ať již na samostatném semináři, který organizátoři při kuloárním jednání přislíbili, nebo třeba v příštím tematickém čísle Odpadového fóra (9/2015) či na již zmíněné konferenci Předcházení vzniku odpadů.

Přesto všechno považuji program konference Opětovné využití ve střední Evropě – politika a příklady z praxe za velmi dobře připravený a všem čtenářům, kteří vládnou anglickým jazykem doporučuji, aby se na zmíněných internetových stránkách s prezentacemi či videozáznamy přednášek seznámili.

 

Ondřej Procházka