Více času na podstatné

OPŽP: Novela Nařízení Evropské komise k blokovým výjimkám

28.08.2013 07:20

V souvislosti s připravovanou novelou Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (Obecné nařízení o blokových výjimkách) informujeme žadatele v OPŽP o těchto změnách. Stručná zpráva k připravované novele Obecného nařízení o blokových výjimkách a jejímu dopadu na projekty OPŽP je ve formátu pdf ke stažení zde.

 

Zdroj: SFŽP