Více času na podstatné

Otevřený dopis generálnímu tajemníkovi OSN (8. prosince 2009)

17.12.2009 10:21

Vážený pane generální tajemníku,

Výzkum změn klimatu prochází nyní obdobím "objevování vlastní nevědomosti“ – čím více toho víme o této komplexní a rychle se vyvíjející problematice, tím více zjišťujeme, jak nedostatečné jsou naše znalosti. Vědecký výzkum v tomto oboru rozhodně NENÍ "uzavřen".

Neexistuje proto rozumný důvod, proč uvalovat na obyvatele Země nákladná a restriktivní opatření, když dosud nemáme přesvědčivý důkaz, že klimatické změny nejsou způsobeny přirozenými příčinami ale, že jsou nebezpečné a způsobené lidmi. Než přijmeme ukvapená rozhodnutí, musíme nejprve mít spolehlivá pozorování prokazující, že nedávné změny

klimatu se významně liší od klimatických změn v minulosti, a že vybočují z rámce přirozené variability klimatu, za kterou jsou zodpovědné solární cykly, oceánské proudy, změny orbitálních parametrů Země a další přírodní jevy.

My, níže podepsaní, jsme kvalifikovanými odborníky ve vědeckých disciplínách, které se zabývají změnami klimatu. Vyzýváme konferenci OSN o změnách klimatu, aby doložila průkazná POZOROVÁNÍ dokazující jejich tvrzení o nebezpečném lidmi způsobeném globálním oteplování a dalších klimatických změnách. Projekce nevyzkoušených počítačových

modelů ukazující možné budoucí scénáře nejsou přípustnou náhradou za reálná data získaná nestranným a rigorózním vědeckým zkoumáním a pozorováním. Zejména vyzýváme proponenty hypotézy o nebezpečné lidmi způsobené klimatické změně, aby prokázali, že:

1. Změny světového klimatu v posledních sto letech jsou výrazně mimo rámec přirozených klimatických změn, které jsme zažili v předchozích staletích;

2. Lidské emise oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů (GHG) mají nebezpečný dopad na světové klima;

3. Počítačové modely dokáží smysluplně replikovat dopad veškerých přírodních faktorů, které mohou významně ovlivňovat klima;

4. Hladiny oceánů stoupají nebezpečným tempem, které se zrychlilo v době zvyšujících se emisí skleníkových plynů, čímž ohrožují malé ostrovy a pobřežní osídlení;

5. Malárie se šíří díky nedávným klimatickým změnám;

6. Lidská společnost a přírodní ekosystémy se nedokáží přizpůsobit očekávaným klimatickým změnám, ačkoliv se jim dokázaly přizpůsobovat v minulosti;

7. Globální ústup ledovců a tání ledu v polárních oblastech jsou neobvyklé a mají vztah k lidským emisím skleníkových plynů;

8. Polární medvědi a další arktické a antarktické živočišné druhy se nedokáží přizpůsobit očekávaným klimatickým změnám, bez ohledu na příčiny těchto změn;

9. Hurikány, jiné tropické cyklóny a s nimi spojené extrémní počasí se zvyšují co do síly a frekvence;

10. Údaje z pozemních meteorologických stanic jsou spolehlivým ukazatelem teplotních trendů na povrchu Země. Není povinností "klimatických realistů" prokazovat, že lidmi způsobené změny klimatu neexistují. Naopak, břemeno důkazu leží na těch, kteří s tímto tvrzením přišli a požadují masivní investice do řešení tohoto údajného problému. Oni mají povinnost nás

   přesvědčit, že nedávné klimatické změny nejsou převážně přirozeného původu a že pokud nic neuděláme, dojde ke katastrofě. Dodnes takové důkazy nepředložili.

Podepsáno 141 vědeckých odborníků kvalifikovaných ve vědách o klimatu.