Více času na podstatné

Oveřte si zda vámi použivaná látka byla registrována

22.10.2010 11:38

ECHA na svých stránkách uvádí seznam látek, které již byly registrovány. Tento seznam by mohl pomoci především následným uživatelům, kteří by si rádi ověřili, zda jimi používaná látka byla registrována. Bohužel se zveřejněný seznam omezuje na informaci o identitě látky (název, CAS a EC číslo) a o informaci zda byla podána plnohodnotná registrační dokumentace anebo zjednodušená (meziprodukty). V případě, že v seznamu neobjevíte vámi užívanou látku, můžete kontaktovat ECHA buď jako následný uživatel anebo výrobce/dovozce. Seznam látek naleznete zde, a to v celé řadě formátů včetně on-line verze dostupné přes webové rozhraní.

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA