Více času na podstatné

Oznámení ve věci evidence zařízení a látek s obsahem PCB, resp. inventarizace PCB v ČR

21.04.2011 16:02

UKONČENÍ PŘÍJMU EVIDENČNÍCH LISTŮ na pracovišti VÚV TGM, v.v.i. – CeHO a na adrese inventarizacepcb@vuv.cz

Na základě rozhodnutí odboru odpadů MŽP ČR ukončuje naše pracoviště příjem a zpracování listinné a elektronické evidence zařízení a látek s obsahem PCB k termínu 30.4.2011. Po tomto datu přestáváme přijímat jakékoli evidenční listy zařízení a látek, zaslané na základě § 39 odst. (8) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pro další postup ve věci evidence, resp. inventarizace PCB, prosíme, kontaktujte Ing. Václava Švorce z odboru odpadů MŽP ČR.

 

zdroj: www.ceho.cz