Více času na podstatné

Parlament podporuje Zelenou dohodu, chce vyšší cíle do 2030

15.01.2020 19:04

Evropský parlament na dnešním zasedání přijal pozici k Zelené dohodě pro Evropu, ve které tuto strategii vítá a podporuje jak cíle, tak nástroje pro financování přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku do roku 2050. Co se týče klimatického zákona, který bude brzy zveřejněn Komisí, požaduje Parlament navýšení cílů do roku 2030 ohledně snižování emisí na 55 % oproti dohodnutým 50 %. Kromě toho Parlament žádá stanovení cílů pro rok 2040 a navýšení cílů v oblasti energetické účinnosti a obnovitelné energie, a to nejpozději do června 2021.