Více času na podstatné

Pátá výzva pro zateplování veřejných budov je otevřena

04.01.2010 11:21
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašují již XVI. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP). Tato výzva je určena pro projekty na zateplování veřejných budov a v rámci prioritní osy 3 se jedná už o pátou výzvu.

 

Žádosti budou přijímány od 1. února 2010. Alokace pro tuto výzvu je 3 miliardy korun a příjem žádostí o podporu bude ukončen, pokud objem požadované dotace z prostředků EU dosáhne u písemně došlých žádostí jeden a půl násobek uvedené alokace, tzn. 4,4 miliardy korun.

„Tento postup byl již několikrát aplikován a přispívá k menšímu počtu odmítnutých žádostí z důvodu vyčerpání alokace a větší jistotě žadatelů," vysvětlil opatření Petr Štěpánek, ředitel SFŽP ČR, „finanční prostředky na schválené projekty se také rychleji dostanou k žadatelům, což je významné opatření v současné finanční krizi".

Na internetových stránkách OPŽP bude od zahájení příjmu žádostí zobrazeno počítadlo, které bude znázorňovat objem požadované dotace u přijatých žádostí. V případě naplnění dané alokace k danému dni budou až do konce pracovní doby přijaty všechny podané žádosti, bez ohledu na naplnění alokace.

Úplné znění XVI. výzvy OPŽP a hodnotící kritéria.

 

Zdroj: tisková zpráva sfžp