Více času na podstatné

Petiční výbor doporučil ministerstvu zadat analýzy k plošnému zálohování

18.05.2022 19:32

V úterý 17. května proběhlo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR veřejné slyšení k zavedení plošného zálohového systému na nápojové PET lahve a plechovky. Projednání uspořádal petiční výbor PS PČR na základě petice iniciativy Zálohujme.cz, kde se pro zavedení plošného zálohového systému vyslovilo více než 35 tisíc lidí. Petiční výbor po veřejné rozpravě doporučil Ministerstvu životního prostředí, aby připravilo relevantní studie a analýzy k zavedení povinného zálohového systému na PET lahve a plechovky pro další diskusi v Poslanecké sněmovně.

Veřejného slyšení se zúčastnilo asi 50 lidí z řad petentů, poslanců, zástupců profesních institucí i široké veřejnosti. Za iniciativu Zálohujme.cz vystoupili Andrea Brožová, mluvčí iniciativy a Jan Bareš z Trash Hero Czech Republic. Společně upozornili na limity současného systému třídění a recyklace PET lahví a plechovek (nedostatečný zpětný sběr, problém odpadků - litteringu, recyklace PETu do výrobků, které už nelze znovu recyklovat) a popsali benefity cirkulárního nakládání s nápojovými obaly, jehož je zálohování nedílnou součástí (snížení litteringu, uzavření materiálové smyčky v ČR, opakovaná recyklace z lahve do lahve, plnění recyklačních cílů, snížení spotřeby primární suroviny). Ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí Jan Maršák deklaroval, že: “názor ministerstva není k zálohování zamítavý, ale je důležité pečlivě prozkoumat, co zálohování přinese různým subjektům, kterých se dotýká.“

Po zhodnocení diskuze se Petiční výbor usnesl, že by zálohování PET lahví a plechovek mohlo přispět ke snížení znečištění přírody odhozenými PET lahvemi a plechovkami a zajistit navracení cenných surovin do výroby v České republice a jednomyslně doporučil Ministerstvu životního prostředí, aby připravilo relevantní studie a analýzy k zavedení povinného zálohového systému na PET lahve a plechovky pro další diskusi v Poslanecké sněmovně.

„Děkujeme petičnímu výboru za příležitost seznámit veřejnost s výsledky studií a vysvětlit přínosy zálohování. Z odborných studií víme, že by zálohový systém snížil množství PETek a plechovek v přírodě až o 95 % a celkově by dopad výroby a nakládání s nápojovými obaly na životní prostředí zmenšil o 28 %, “ dodala Andrea Brožová.

Pod PETici, která byla 14. února 2022 předána předsedovi Petičního výboru, se podařilo sesbírat přesně 35 596 podpisů vyjadřujících podporu zavedení plošného zálohového systému na nápojové PET lahve a plechovky v ČR. Průzkumy veřejného mínění dlouhodobě ukazují, že naprostá většina obyvatel Česka podporuje zavedení plošného zálohového systému na PET lahve a nápojové plechovky. Poslední získaná data (září 2019) ukazují, že zálohování těchto druhů nápojových obalů v Česku podporuje 86 % lidí. V kampaních Zálohujme.cz a Greenpeace Czech Republic navíc aktivně vyjádřilo podporu zálohám 250 tisíc obyvatel ČR.

O iniciativě Zálohujme.cz:

Iniciativa usiluje o celospolečenskou debatu o možnostech zavedení systému vratných záloh na nápojové PET lahve a plechovky v Česku. Došlo by tak k posílení principů oběhového hospodářství. Hledá možnosti, jak zlepšit sběr nápojových PET lahví a plechovek, aby se po použití nestávaly bezcenným odpadem, ale plnohodnotnou surovinou umožňující recyklaci „z lahve do lahve“. Více na: www.zalohujme.cz

Zakládající členové: Mattoni 1873, Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN), Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT);

Členové: Rodinný pivovar BERNARD, a.s., Sodovkárna Kolín, Tradiční pivovar v Rakovníku, a. s., KRAKONOŠ, spol. s r.o., Žatecký pivovar, spol. s r.o., DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, DUP – družstvo – pivovar Poutník, WTS-J, a.s., Jarošovský pivovar, AGS Trade, s.r.o. (Secco+), Great Expectations, s.r.o., Trash Hero Czech Republic, z.s., Rádio Impuls, RunCzech, Nadace Partnerství, Chaloupky, z.s., Divadlo Aqualung, FO4EST, z.s.,  Klub Českých Turistů – Oblast Karlovarský kraj, RespON, Kofola ČeskoSlovensko, Budějovický Budvar, národní podnik.