Více času na podstatné

Plán výzev OPŽP pro rok 2011

30.12.2010 07:24

Zveřejnili jsme aktualizovaný harmonogram příjmu žádostí o dotaci z OPŽP pro jednotlivé prioritní osy. Předběžný plán je dostupný na webových stránkách.

 

Harmonogram je rozdělen na výzvy pro individuální projekty, tj. takové, jejichž celkové náklady nepřesáhnou 50 milionů eur, a na výzvy pro velké projekty, jejichž celkové náklady překročí 50 milionů eur.

V únoru plánujeme vyhlášení výzvy na projekty prioritní osy 1, 4 a 6. V následujících měsících přijdou na řadu projekty i z dalších prioritních os. Harmonogram výzev je dostupný v sekci Nabídka podpory.

Harmonogram výzev OPŽP pro projekty s celkovými náklady nad 50 mil. eur (pdf)
- ke dni 28. 12. 2010

Harmonogram výzev OPŽP pro projekty s celkovými náklady do 50 mil. eur (pdf)
- ke dni 28. 12. 2010