Více času na podstatné

Plány MŽP s výnosy z aukcí emisních povolenek

22.09.2011 18:23

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa začátkem příštího roku předloží vládě návrh na rozdělení výnosů z aukcí emisních povolenek, které bude mít ČR k dispozici v letech 2013-2020. „Je to další logický krok po tom, co vláda na svém včerejším zasedání rozhodla o využití povolenek pro modernizaci české energetiky,“ uvedl ministr Chalupa.

Evropská směrnice 2009/29/ES jasně definuje, jak mají členské státy použit minimálně 50 % výnosů z aukcí povolenek. Ty mají směřovat na konkrétní aktivity spojené se snižováním emisí skleníkových plynů a přizpůsobeními se negativním dopadům změně klimatu.

Z analýz Ministerstva životního prostředí vyplývá, že by Česká republika mohla z aukcí povolenek získat necelých 140 mld. Kč (při uvažované ceně 20 EUR za jednu povolenku). Z toho by pak polovina – tedy přibližně 70 mld. - měla směřovat na projekty zaměřené na snižování emisí skleníkových plynů a obecně ochranu životního prostředí.

Podle ministra Chalupy bude prioritní oblastí pro MŽP podpora úspor a vyšší efektivity užití energie v sektoru obytných a veřejných budov. V této oblasti stále existuje vysoký potenciál a Česko bude muset navíc vyhovět novým požadavkům směrnice o energetické náročnosti budov, ze které plynou pro ČR značné závazky na snižování energetické náročnosti nových veřejných a později veškerých nových budov, které budou muset být stavěny v tzv. pasivní standardu.

MŽP při přípravě nového programu, který by navázal na “Zelenou úsporám“, hodlá úzce spolupracovat s Ministerstvem pro místní rozvoj, pod nějž spadá Program Panel, a rovněž se Svazem měst a obcí, pro nějž je toto téma rovněž prioritou.

Ministr Chalupa k tématu využití výnosů z aukcí povolenek plánuje svolat Kulatý stůl, ke kterému pozve všechny zainteresované subjekty.

 

Zdroj: TZ MŽP