Více času na podstatné

Platforma pro obce a standardy produkce pro živnostníky a podnikatele

15.02.2010 06:58

Portál pro snadnou podnikovou praxi Třetí ruka zaměřený na informační podporu živnostníků a malých podnikatelů v životním prostředí zprovoznil platformu pro obce. Účelem je zlepšit vzájemnou komunikaci v oblasti nakládání s odpady. Živnostníkům poskytuje základní informace (zatím jen u ORP) a obce mohou vkládat aktuální informace o nakládání s odpady ve své obci. V části Spočítejte si své odpady přináší tato platforma obcím unikátnímožnost porovnat údaje o produkci komunálních odpadů na svém území (evidence) se skutečností.

Živnostníci a malý podnikatelé si mohou produkci svých odpadů porovnat se Standardy produkce.