Více času na podstatné

Plynovody při zkoušce uspěly

26.11.2009 13:28

Praha (26. listopadu 2009) – RWE Transgas Net jako provozovatel přepravní soustavy řídí podle zákona za stavu nouze celou soustavu plynovodů v zemi. Simulační cvičení, které proběhlo 12. listopadu, prokázalo dobrou připravenost plynárenství na všech stupních řízení a plynovody při zkoušce uspěly. V zájmu spolehlivější přepravy připravuje RWE Transgas Net další tři nové projekty. Jedná se o projekt na zvýšení kapacity potrubí pro zpětný tok plynu směrem

na Slovensko, propojení podzemních zásobníků Tvrdonice s Dolními Dunajovicemi a interkonektor spojující plynárenskou soustavu České republiky s Polskem (plynovod Třanovice – Chotěbuz). Stejně důsledně pracují na dalším zvýšení spolehlivosti distribučních sítí jejich provozovatelé – RWE Gas Net, VČP Net, SMP Net, JMP Net, Pražská plynárenská Distribuce a EON Distribuce.  

Přepravní plynovodní soustava ČR je tvořena plynovody o celkové délce cca 2.460 km o jmenovitém průměru potrubí od DN 800 do DN 1400 a jmenovitých tlacích 6,1 MPa, 7,35 MPa a 8,4 MPa.

Provozovatel plynárenské soustavy, společnost RWE Transgas Net, podle vyhlášky 334/2009 Sb., přebírá ve stavu nouze správu nad celou soustavou a řídí ji v součinnosti s ostatními plynárenskými společnostmi až do obnovení standardních dodávek zemního plynu.

12. listopadu proběhlo v ČR na popud Ministerstva průmyslu a obchodu ČR cvičení, které se týkalo provozovatele přepravních tras, provozovatelů distribučních sítí, dispečinků, státních orgánů a také asi 1500 velkých průmyslových odběratelů. „Byla prověřena připravenost přepravní soustavy k reverznímu chodu a připravenost zásobníků k maximální možné těžbě. Účelem cvičení bylo vyzkoušet všechny procesy a nástroje, které jsou v případě krize k dispozici,“ řekl Jan Nehoda, jednatel RWE Transgas Net. Jednalo se o komunikaci mezi jednotlivými institucemi a zákazníky, která prověřila, jak by se postupovalo při vyhlášení regulačních stupňů. "České plynárenství by v případě zastavení dodávek zemního plynu

z Ruska dokázalo důsledky této situace opět zvládnout. Před nástupem zimy je po technické stránce vše připraveno," řekl po skončení cvičení ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský. „Cvičení prokázalo připravenost plynárenství na všech stupních řízení a nezjistili jsme žádné nedostatky," řekl Jan Nehoda. “Dnes umíme už on-line měřit průtoky plynu našich největších zákazníků, jinými slovy v případě krize a vyhlášení regulačních stupňů kontrolovat, zda se zákazník skutečně odpojil,“ říká Miloslav Zaur, jednatel společnosti RWE Gas Net. Hodinové hodnoty on-line toků zahrnují i hodnoty toků z předávacích míst přepravní soustavy, producentů plynu, toků do domácích zón, přeshraničních plynovodů atd.

RWE Transgas Net za účelem větší bezpečnosti dodávek připravuje 3 nové projekty a uchází se úspěšně o finance EU. Jedná se o projekt na zvýšení kapacity potrubí pro zpětný tok plynu směrem na Slovensko, o rozvoj podzemních zásobníků Tvrdonice a Třanovice a stavbu interkonektoru spojujícího plynárenskou soustavu České republiky s Polskem (plynovod Třanovice – Chotěbuz). „Hledáme nejvhodnější řešení pro financování, aby tyto investice

v konečném důsledku nezaplatil český zákazník, ale zákazníci v zemích, které z nich budou mít zisk, neboť například z reverzního toku plynu by profitovaly Slovensko a Rakousko,“ říká Jan Nehoda.

Spolehlivost plynovodů, na rozdíl od elektroenergetických sítí, není závislá na počasí a dodávky jsou k dispozici bez omezení 24 hodin denně 365 dní v roce. Plynárenská a plynová zařízení jsou také zařazena do kategorie vyhrazených zařízení, podléhajících povinnosti pravidelných revizí. Ty jsou u plynovodů zajišťovány především periodickým prováděním vnitřních inspekcí plynovodů. Jedná se o metodu zjišťování úbytku materiálu nebo vnitřních vad pomocí sledování změn magnetického pole. Toto měření se provádí speciálním inspekčním pístem, tzv. plynárenským ježkem.

 

Zdroj: tisková zpráva Česká plynárenská unie (ČPU)