Více času na podstatné

Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou z vodovodů v Česku neustále roste

15.06.2016 18:02

Význam zásobování obyvatel pitnou vodou z veřejných vodovodů roste i díky negativním projevům klimatické změny v podobě sucha, které významným způsobem může do budoucna omezit či zcela znemožnit využívání individuálních zdrojů pitné vody (studně, vrty, atd.) Není bez zajímavosti, že právě v roce 2015 došlo vlivem sucha k vyššímu využití veřejných vodovodů a stoupla výroba vody o 4,2 %. Oproti deklaracím Ministerstva životního prostředí o nadměrném využívání podzemních vod přitom stoupla zejména spotřeba pitné vody vyrobené z povrchových zdrojů o 6,7 % oproti 1,8 % nárůstu u vody podzemní. Více ZDE

 

 

Mohlo by Vás zajímat:

Strategie Ministerstva zemědělství s výhledem do roku 2030

Glyfosát a obor veřejných vodovodů a kanalizací ČR


 

Zdroj: SOVAK ČR