Více času na podstatné

Počty hlášení s ohlašovacím termínem 15.10.2012 - vodní zákon

17.10.2012 08:15

Dnem 15.10.2012 skončila etapa ohlašování vymezená termínem dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách pro podávání Poplatkového hlášení za zdroj znečišťování (záloh za vypouštění odpadních vod do vod povrchových na rok 2013) - formulář F_VOD_OV a Poplatkového hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody (záloh za zdroj odběru podzemní vody na rok 2013) - formulář F_VOD_PV.

Tabulka níže shrnuje počet celkem přijatých validních hlášení (byl dodržen datový standard) pro formulář F_VOD_OV a F_VOD_PV a počet podaných hlášení (autorizovaných).

 

Formulář hlášení Počet hlášení celkem Počet podaných hlášení
F_VOD_OV 1000 902
F_VOD_PV 398 329

 

Zdroj: ISPOP