Více času na podstatné

Podle výzkumů domácí topeniště konkurují průmyslu

23.11.2017 18:21

Podíl domácích topenišť na vypouštění škodlivin roste a podle výzkumů jsou komíny domkařů dokonce schopné směle konkurovat průmyslu. Například reálné spalovací zkoušky ve zkušebně Výzkumného energetického centra Vysoké školy báňské ukazují, že lokální topeniště mohou mít u některých znečišťujících látek podobný potenciál jako velké podniky. Centrum nedávno zkoumalo situaci přímo v Ostravě, kde srovnávalo množství rakovinotvorného benzo(a)pyrenu vypuštěného hutí ArcelorMittal a domácnostmi v těsně sousedící. Více ZDE

 

Zdroj: iDNES.cz