Více času na podstatné

Podpora ekologických vozidel v EU

07.08.2012 09:34

"CO2 - neboli oxid uhličitý je v současné době v EU doslova magickým zaklínadlem. Jednotlivé země v rámci unie proto přicházejí s řadou opatření - od podpor až po sankce, které mají napomoci tomu, aby byl provoz vozových parků co nejekologičtější“, uvádí Tipcars.com ve svém článku, který informuje čtenáře o podpoře ekologických vozidel v rámci EU. V oblasti dopravy, patřičné nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovuje automobilkám redukci průměrných emisí u nově vyrobených vozů na 120 g CO2/km. Tento cíl musí automobilky splňovat od roku 2015, přičemž od roku 2012 postačí, když daného limitu dosáhne 65 procent produkce dané automobilky, od roku 2013 tři čtvrtiny a od roku 2014 čtyři pětiny“, vysvětlil Tomáš Paták z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Například Rakousko. Při pořízení vozidel uplatňuje Rakousko takzvaný systém bonus-malus. V něm jsou zvýhodňovány automobily, které emitují méně než 120 g CO2/km, na které mohou občané a firmy získat jednorázovou finanční podporu v maximální výši výši 300 Euro, vozidla na alternativní paliva až 500 €. Naopak na auta vypouštějící více než 160 g CO2/km se vztahuje malus ve výši 25 Euro za každý gram nad 160 g CO2/km. Kromě toho dieselové automobily emitující více než 5 mg prachových částic na kilometr musí zaplatit penále až do výše 300 Euro. Naopak, dieselové automobily emitující méně než 5 mg částic na km a méně než 80 g NOx na kilometr mohou získat bonus až do výše 200 Euro. Totéž platí pro benzínové motory emitující méně než 60 g Nox na jeden kilometr.

 
Celý článek a přehled podpory ekologických vozidel v rámci EU najdete ZDE.

 

Zdroj: Tipcars.com