Více času na podstatné

Podpora likvidace autovraků - nabídka pro provozovatele autovrakovišť a obce

05.01.2010 10:45

Od 1. 1. 2010 mohou provozovatelé autovrakovišť žádat o podporu na kompletní zpracování autovraků. Obce, kraje a jejich příspěvkové organizace mohou žádat o podporu na likvidaci tzv. „staré zátěže".

 

 Od 1. 1. 2010 mohou provozovatelé autovrakovišť (právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oboru nakládání s nebezpečnými odpady, držitelé souhlasu krajského úřadu dle § 14 ods. 1 zák. 185/2001 Sb.) žádat o podporu na kompletní zpracování autovraků. Podpora do výše 400 korun za vrak bude poskytována v průběhu roku 2010. Podmínkou je, aby zpracovatel autovraků požádal (nejlépe do 31. 3. 2010) o zařazení do Programu, prošel úspěšně kontrolou provozovny a čtvrtletně zasílal přehled zpracovaných autovraků MA ISOH.

Od 1. 1. 2010 mohou obce, kraje a jejich příspěvkové organizace žádat o podporu na likvidaci tzv. „staré zátěže". Tedy autovraků, u kterých se nepodaří zjistit posledního vlastníka vozidla. Příspěvek ve výši až 2 100 korun bude poskytován na sběr, svoz a dopravu vozidel na odstavné plochy, sběrná místa a do zpracovatelských zařízení k tomu určených s přednostním materiálovým nebo opětovným využitím a zabezpečením odstranění nevyužitelných zbytků.

Přílohy VI - Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků na podporu systému pro nakládání s autovraky
Formulář pro zařazení do programu autovraky
Formulář Žádost o platbu
Pokyny pro žadatele - autovraky

 

Zdroj: sfžp