Více času na podstatné

Podrobnosti ke zkouškám "Energetických specialistů"

14.01.2013 08:11

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo podrobnosti ke zkoušení oprávněných osob k výkonu činnosti energetického specialisty. Energetickým specialistou je (podle § 10 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií) fyzická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného MPO ke zpracovávání energetického auditu a energetického posudku, ke zpracovávání průkazu energetické náročnosti, k provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a k provádění kontroly klimatizačních systémů. Oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty získá žadatel na základě podané přihlášky a složení odborné zkoušky. K přihlášce musí žadatel přiložit požadované doklady. Na jedné přihlášce se lze ucházet o zkoušku z více odborností. MPO také zveřejnilo tématické okruhy zkoušení.

 

Energetickým specialistou se může stát osoba:

  • s vysokoškolským bakalářským, magisterským nebo doktorským vzděláním v oblasti technických věd a jejich oborech energetiky nebo stavebnictví a 3 roky praxe v oboru nebo
  • se středním vzděláním s maturitní zkouškou v oblastech vzdělání technického směru v oboru energetiky nebo stavebnictví a 6 let praxe v oboru nebo
  • s vyšším odborným vzděláním v oblastech technického směru v oboru energetiky a stavebnictví a 5 let praxe v oboru.

 

Uchazeč o zkoušení podá žádost písemně na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Odbor elektroenergetiky

Na Františku 32

110 15 Praha 1

 

Náležitosti písemné přihlášky:

- vyplněný formulář žádosti

- kolková známka v hodnotě 200 Kč na úhradu nákladů správního řízení (pozn. kolková známka se v případě negativního výsledku zkoušky nevrací),

- ověřený doklad o absolvovaném vzdělání,

- doložení praxe (potvrzení zaměstnavatele, v případě OSVČ čestné prohlášení o délce a oboru praxe),

- výpis z rejstříku trestů.

 

Veškeré další potřebné informace naleznete v § 10, 10a, 10b a 10c zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

 

Dokument ke stažení:

TÉMATICKÉ OKRUHY ZKOUŠENÍ.pdf

 

Zdroj: MPO