Více času na podstatné

Podzimní cyklus seminářů k problematice nařízení REACH a CLP

12.07.2011 11:05

CEMC přichystal na konec roku 2011 několik na sebe navazujících seminářů k nařízení REACH včetně souvisejícího nařízení CLP. Všechny připravené semináře jsou zaměřené především na praxi a jsou koncipovány jako komplexní průvodce praxí s cílem upozornit na vznikající povinnosti, ale také s cílem doporučit jak v určitých případech postupovat tak, aby činnost i vaší společnosti byla zcela v souladu s nařízením REACH, resp. nařízením CLP.

 

První seminář "Následní uživatelé“ se uskuteční 13. září 2011 v Praze v hotelu Pramen na Černém Mostě. Tento seminář je určen skupině tzv. následných uživatelů, tedy průmyslových uživatelů chemických látek, kteří sice nejsou přímo povinni registrovat látky avšak i jich se proces registrace dotýká, a to zejména v případě spolupráce s dodavateli látek při sestavování tzv. expozičních scénářů látek. Součástí semináře budou také základní informace k povinnostem vyplývajících z nařízení CLP.

Druhý ze seminářů "Registrace látek" se zaměřuje již na všechny, kteří jsou přímo povinni registrovat látky. Cílem semináře je poskytnout kompletní informace k celému složitému a zejména zdlouhavému procesu registrace. Seminář se uskuteční 27. září 2011 opět v hotelu Pramen. 

Třetí ze seminářů navazuje na druhý seminář, přičemž se zaměřuje na specifickou problematiku posuzování chemické bezpečnosti. Cílem semináře je zasvětit posluchače do této problematiky a podrobně rozebrat témata jako například příprava zprávy o chemické bezpečnosti anebo vypracování scénářů expozice. Seminář "Posuzování chemické bezpečnosti" proběhne 11. října 2011 taktéž v Praze.

Čtvrtý závěrečný seminář se zaměřuje na nařízení CLP a tedy na problematiku systému označování a klasifikace látek. Seminář proběhne 18. října 2011 v Praze.

 

Přehled připravovaných seminářů:

Bližší informace k seminářům včetně přihlášek najdete v sekci "Naše služby - školení".