Více času na podstatné

Pojem odpad (Odpadové fórum 6/2006)

12.02.2009 11:55

Definice pojmu odpad je mimořádně důležitá. Je tomu tak proto, že vymezuje okruh věcí, o kterých rozhoduje zákon o odpadech a nakládání s nimiž lze tedy pomocí úřadů - orgánů veřejné správy regulovat. Pokud dojdeme v praxi k názoru, že nějaká věc není odpadem, tedy že odpadem se nikdy nestala a tím do gesce odpadových předpisů nikdy nevstoupila, je třeba důsledně jakékoli snahy o aplikaci předpisů odmítat.
    Definice odpadu je v zákoně uvedena. Podle mého názoru není, zejména v kombinaci s Přílohou č.1, definicí šťastnou, ale pracovat s ní lze. Je-li přítomna odbornost a nechybí-li znalost konkrétního problému a dobrá vůle. Jsou případy, kdy ani nejmazanější obhájce nedokáže udělat z odpadu cokoli jiného a případy opačné, kdy ani formalistický úředník třetí kategorie nedokáže protlačit komoditu do zamlžených vod odpadových předpisů. Mnoho případů je však kauz hraničních a k těm chci říci pár slov. Pár slov o tom, jak poznat, která věc odpadem je a která nikoli.
    Pro rozhodování doporučuji volit kombinaci dvou kritérií.
    Kritérium další použitelnosti této věci, skládající se ze zjištění, zda takové použití je běžné a bezproblémové, zda bude rychlé, zda o věci, které předávám, je zájem. Použiji-li jako příklad odřezky z pily, potom bude bezesporu různá situace v případě, kdy na toto žádané palivo stojí za bránou trvale fronta, a v případě opačném, kdy se balíky krajinek válejí dlouhé měsíce někde u plotu, jsou sídlištěm hlodavců, zarůstají plevelem a srážková voda vyluhuje ze zahnívající kůry organické látky tvořící hnědé páchnoucí louže postupně odtékající do blízkého potoka.
    Kritérium ohrožení životního prostředí, tedy úvahu, zda hodnocený materiál obsahuje nebezpečné látky a to v takovém množství, že by při nedbalém zacházení s ním mohlo dojít i bez aplikace katastrofických scénářů k poškození životního prostředí. Bezesporu odlišně budu hledět na dvě hromady stavební suti v případě, že jedna z nich bude pocházet ze staré rozpadlé kamenné zídky, slepené naším dědečkem hubenou maltou, zatímco druhá, stejně velká hromada, bude hrát všemi barvami duhy třpytivých krystalů solí nebezpečných kovů, protože vznikla vybouráním podlahy staré galvanovny.
    Pracujme s duchem zákona, nikoli s jeho nedokonalou dikcí. Posuzujme věci a materiály z hlediska reálné a nepřepjaté možnosti ohrozit či poškodit životní prostředí či zdraví lidí. Posuzujme věci či materiály z hlediska jejich reálné užitečnosti, jejich reálné upotřebitelnosti v daném čase a v daném místě.
    Podmínkou pro takový způsob hodnocení je však dobrá znalost hodnocené věci a zároveň schopnost přiměřeně aplikovat právní předpis. Absence jedné ze dvou výše uvedených podmínek správné a přesné hodnocení omezí až úplně znemožní, což vede veřejnou správu k neoprávněné přísnosti či stejně neoprávněné benevolenci. Obojí ochraně životního prostředí škodí.

(mb)

Diskusní téma: Pojem odpad (Odpadové fórum 6/2006)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.