Více času na podstatné

Pokyny k odpadům a zpětně získaným látkám v českém jazyce

03.08.2010 07:34

Pro účely nařízení REACH se látky, které poté, co byly součástí odpadu, přestaly být odpadem podle rámcové směrnice o odpadech (směrnice (ES) č. 98/2008), považují za zpětně získané látky. Stejně jako na jakoukoli jinou látku spadající do působnosti nařízení REACH se i na tyto látky v zásadě vztahují registrační požadavky podle nařízení REACH.

Pokyny týkající se odpadů a zpětně získaných látek jsou určeny mimo jiné rovněž společnostem, které využívají látky z odpadu v rámci Evropského hospodářského prostoru a chtějí využít výjimky z registrace zpětně získaných látek stanovené v čl. 2 odst. 7 písm. d) nařízení REACH.

 

Pokyny k odpadům a zpětně získaným látkám v anglickém jazyce ( Waste recovered [pdf, 324 kB]), Pokyny k odpadům a zpětně získaným látkám [pdf, 696 kB] a Stručné pokyny [pdf, 110 kB] (Guidance Fact Sheet) týkající se odpadů a zpětně získaných látek v českém jazyce naleznete v příloze (staženo z ECHA).

 

Ke stažení:

 

Zdroj: MPO