Více času na podstatné

Pokyny k příloze č.V nařízení REACH v češtině

27.05.2010 07:45

Od středy 26.5.2010 jsou k dispozici pokyny k příloze V nařízení REACH, a to ve 22 evropských jazycích, tedy i v českém jazyce. Dokument je k dispozici zde. Připomínáme, že příloha V stanovuje kritéria a látky osvobozené od povinnosti registrace, na základě článku Čl. 27 odst. 7 písm. b), nařízení REACH. Kritéria pro osvobození dle zmíněného článku jsou formulována velmi obecně a z těchto důvodů byl vydán tento speciální pokyn. Cílem tohoto pokynu je poskytnutí podrobnější vysvětlení a základních informací o tom, jak se zmíněné výjimky uplatňují a za jakých okolností.

Zdroj: ECHA