Více času na podstatné

Pokyny pro přípravu dokumentace k předložení harmonizované klasifikace a označování látek

24.05.2010 12:17

ECHA uvolnila nový pokyn, který je určen pro přípravu dokumentace pro harmonizovanou klasifikaci a označování látek (CLH). Tento dokument přináší možnost přípravy a podání žádosti i pro samotné výrobce, dovozce nebo následné uživatele látek. Doposud tyto návrhy mohli předkládat pouze jednotlivé orgány členských zemí. Dokument je k dispozici zde, a to pouze ve své anglické mutaci.

Zdroj: ECHA (Celá zpráva)