Více času na podstatné

Co je tématem projektu "Politické nástroje a environmentální výkonnost českého průmyslu"

22.02.2013 10:39

Centrum pro otázky životního prostředí uspělo v grantové žádosti GAČR na projekt PEPCI – Politické nástroje a environmentální výkonnost českého průmyslu (Policy Instruments and Environmental Performance of Czech Industry).

Cílem projektu je analyzovat český průmysl z několika pohledů. Projekt bude analyzovat efektivitu minulých a současných politických nástrojů. Konkrétně bude analyzovat rozdíly v emisní zátěži z průmyslu v důsledku použití top-down a bottom up přístupů, specifické stínové ceny pro emise ze sektory českého průmyslu a bude analyzovat dopady environmentální reformy z 90. tých let na úroveň emisí.

Hlavním řešitelem projektu je Miroslav Havránek z jednotky environmentální ekonomie a sociologie.

 

Zdroj: Centrum pro otázky životního prostředí