Více času na podstatné

Polystyren do popelnice ani na skládku nepatří. Hrozí velké pokuty!

20.11.2016 07:10

Evropská komise zakázala od 1. října vyhazovat polystyren do komunálního odpadu nebo na skládku používaný jako izolant ve stavebnictví. Většina ho totiž obsahuje jed - zpomalovač hoření, jehož se není lehké zbavit. Hodit polystyren do popelnice? Od začátku října je to za milionovou pokutu!

Pokud by to provedla firma či živnostník, hrozí jim teď pokuta až 50 milionů korun! „Občan by za totéž byl potrestán maximálně padesátitisícovou pokutou,“ řekla Blesku Jana Jandová z České inspekce životního prostředí.

„Nejde o nové nařízení EU, ale o zavedení již existující legislativy do právního systému. Jednoduše řečeno, jedná se o nebezpečnou látku, která do popelnice určitě nepatří,“ upozornil Blesk europoslanec Pavel Poc, který je unijním místopředsedou Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.

Ten, kdo se rozhodne zbavit svůj dům starého polystyrenového obložení, má tři beztrestné možnosti likvidace: žlutý kontejner na plasty, sběrný dvůr nebo certifikovanou spalovnu.

Jed v polystyrenu se jmenuje hexabromcyklododekan (HBCD). Přidává se jako zpomalovač hoření především do izolačního expandovaného a extrudovaného polystyrenu (EPS) používaného ve stavebnictví.

Riziko vzniku rakoviny a narušení hormonální rovnováhy v těle nese ve dvou případech – když pracujete s polystyrenem, který HBCD obsahuje, a vdechujete mikročástice, a když se takový polystyren likviduje neodborným způsobem a hexabromcyklododekan se dostane do půdy a potravinového řetězce.

Pokud máte polystyren za zdí jako zateplení, nebylo prokázáno, že by vám hrozilo zdravotní nebezpečí. Polystyren k zateplení budov se vyrábí už od roku 1950. Poprvé byl takto použit v tloušťce 4 cm v Berlíně v roce 1959.

 

Odpovědi europoslance Pavla Poce a Petry Roubíčkové z MŽP:

Jak poznám »hodný «, a naopak zlý polystyren?

Ten první má na obalu logo a nápis „100 % HBCD free“, ten druhý tam má mít nově uvedeno, že obsahuje hexabromcyklododekan. Staré obaly nejsou označeny.

Existují nezávadné varianty?

Ano, takové, které neohrožují zdraví a nezatěžují v tak vysoké míře životní prostředí.

Jak je rozeznám, když nemají obal?

Nijak. Polystyren se zpomalovačem identifikuje pouze zařízení v třídicí lince plastů. Proto veškerý polystyren patří pouze do žlutých kontejnerů na plast.

Kolik domů bylo u nás zatepleno polystyrenem s příměsí hexabromcyklododekanu?

Do roku 2015 všechny tepelně izolované stavby, s výjimkou těch, kde byl použit jiný materiál, například čedičová vata.

Proč se o nebezpečí z polystyrenu mluví až teď?

Zpomalovač hoření hexabromcyklododekan podléhá od roku 2013 přísné regulaci na základě Stockholmské úmluvy OSN. Polystyren k zateplování získal tehdy výjimku. V EU je zpomalovač regulován jako látka vzbuzující mimořádné obavy. Od srpna 2015 bylo k jeho použití nutné speciální povolení. Od 30. září tohoto roku je v EU polystyren obsahující toxické zpomalovače hoření zakázán.

Jak se polystyren likviduje?

Polystyren s obsahem vyšším než limitní hodnota nad 1000 mg/kg HBCD může být pouze energeticky využit (v ČR je 5 certifikovaných cementáren nebo 4 zařízení pro energetické využití odpadů, spálen (22 certifikovaných spaloven odpadů) nebo upraven tak, aby se koncentrace HBCD v polystyrenu snížila pod koncentrace 1000 mg/kg.

Kam s ním?

Od 30. září se musí toxický polystyren bezpečně likvidovat. Tedy oddělit ho od ostatního stavebního odpadu a nechat ho spálit ve spalovnách se speciální certifikací.

 

 

Zdroj: Blesk.cz (upraveno)