Více času na podstatné

Poplatkové hlášení

15.10.2010 02:31

Pozor blíží se termín pro hlášení:

 

Termín:  15.10. (oblast vodní hospodářství)

A) Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody (§1 vyhl. č. 125/2004 Sb. - příloha č. 1)

B) Poplatkové hlášení za zdroj znečišťování (§8 vyhl. č. 293/2002 Sb.- příloha č. 4)

Podat hlášení

Návod na uložení a zobrazení scanu povolení ve formuláři poplatkového hlášení za odběr podzemní vody (F_VOD_PV) lze stáhnout zde.