Více času na podstatné

Poprvé se sešla rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii

03.06.2011 14:26

Ve středu odpoledne se pod patronátem Ministerstva průmyslu a obchodu poprvé sešla Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky.

Aktualizace Státní energetické koncepce a otázky spojené s výzkumem a vývojem v energetice – to byla hlavní témata prvního zasedání Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky. Členy rady jsou tři desítky specialistů reprezentujících státní správu a samosprávu i expertní a podnikatelská sdružení. Radě předsedá ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

Posláním rady je pomáhat vládě při přijímání klíčových strategických rozhodnutí v oblasti energetiky a správy surovin. Koncepce v oblasti energetiky se přijímají s horizontem desítek let, a tím pádem ovlivňují život všech obyvatel České republiky na mnoho let dopředu a je pro ně proto potřeba hledat široká konsensuální rozhodnutí,“ vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

Podle členů Rady se česká energetika musí aktuálně vypořádat zejména s otázkami spojenými s ohlášeným rozhodnutím německé vlády vzdát se do několika let svých jaderných elektráren. Dalším velkým tématem pro tento sektor je v České republice výchova nových odborníků na energetiku, protože tu vzhledem k demografickému vývoji brzy čeká generační výměna.

Další zasedání Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky je naplánované na září.

 

Zdroj: MPO