Více času na podstatné

Pořádání ohňostrojů s neúměrně silnými zvukovými a optickými efekty v době hnízdění ptáků je v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny!

17.06.2010 11:31

 

Inspektoři ČIŽP v  Havlíčkově Brodě dostali dne 8.6.2010 telefonický podnět, který je upozornil na hnízdění čápa bílého na komíně v areálu společnosti JSC Pelhřimov. Mělo se jednat o mláďata, která by mohla být ohrožena konáním ohňostroje, v rámci mezinárodního festivalu Pelhřimov – město rekordů, plánovaného na 12.6.2010. Podatelka  podnětu  také  ČIŽP upozornila  na  nález mrtvých mláďat pod tímto hnízdem po ohňostroji konaném ve stejném období  loňského roku při stejné akci.

Inspekce ihned kontaktovala pořadatele festivalu - Agenturu Dobrý den, s.r.o.  a upozornila ji na možné porušení zákona o ochraně přírody a krajiny, spočívající ve škodlivém zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, za což lze uložit právnické osobě pokutu až do výše  2 000 000 Kč.

Jednou z možností  řešení  této situace  bylo přenesení  mláďat na bezpečné místo pod dohledem ornitologa. Při místním šetření ale bylo zjištěno, že se na hnízdě nachází pouze dospělý jedinec čápa bílého a samice sedící na hnízdě. Přítomnost snůšky vajec na hnízdě namísto mláďat zásadně změnila připravené řešení situace.

Vypadnutí mláďat sice nehrozilo, ale pokud by dospělí čápi opustili hnízdo na dobu delší než 1 hodinu hrozilo by zastydnutí vajec a úhyn zárodků“, dodává Ing. Vítězslav Novák, ředitel ČIŽP v Havlíčkově Brodě.

 Preventivní odstranění vajec z hnízda po dobu konání ohňostroje  však bylo podle názoru zástupce AOPK  také vysoce rizikové. ČIŽP proto opět s pořadateli  konzultovala další možná řešení, jejichž výsledkem bylo odklonění směru vypouštění ohňostrojových světlic od čapího hnízda, což částečně zmírnilo působení světelných efektů na hnízdící jedince.

V noci ze dne 12.6.2010 na 13.6.2010 provedla inspekce další mimořádné šetření, při kterém sledovala chování čápů po dobu konání ohňostroje. K opuštění hnízda dospělými jedinci čápa bílého nedošlo, což potvrdilo i následné šetření dne 14.6.2010.

Na základě získaných zkušeností  ČIŽP upozorňuje,  že pořádání ohňostrojů s neúměrně silnými zvukovými a optickými efekty v době hnízdění ptáků (tj. zhruba od března do konce července kalendářního roku) je krajně nevhodnou činností způsobující rušení ptáků, které je v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. Inspekce proto doporučuje na tuto skutečnost upozornit jak pořadatele těchto akcí, tak také věcně a místně příslušné orgány ochrany přírody, které k podobným akcím vydávají povolení.

Čápi.jpg

 

Zdroj: ČIŽP