Více času na podstatné

Poslanci přesunuli projednání novely zákona o odpadech na příští týden

13.06.2014 09:11

Poslanecká sněmovna měla dnes projednat ve druhém čtení novelu zákona o odpadech. Novela se váže na tzv. OEEZ a zavádí od roku 2015 pro obce povinnost zajišťovat tříděný sběr papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Od roku 2023 pak zakazuje ukládat na skládky recyklovatelné a využitelné odpady a zejména neupravený směsný komunální odpad. Tomuto zákazu by mělo předcházet postupné navýšení poplatků za skládkování těchto odpadů, od roku 2015 na 600 Kč a v roce 2020 až na 1000 Kč. Poslanci při zahájení schůze přesunuli druhé čtení na úterý 17. června jako třetí bod programu a to z důvodu nemoci ministra životního prostředí Richarda Brabce.

Třetí čtení novely je dle schváleného programu prozatím naplánováno na středu 18. června jako třetí bod programu. Nicméně podle Jednacího řádu Poslanecké sněmovny třetí čtení návrhu zákona lze zahájit nejdříve za 72 hodin po doručení souhrnu podaných pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům. Lhůta může být se souhlasem Sněmovny zkrácena nejvýše na 48 hodin.

Dále informujeme, že projednání vládního návrh zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury ve druhém čtení bylo posunuto na úterý 17. červa 2014 jako první bod programu. Původně měla být projednána dnes jako čtvrtý bod programu, tedy před novelou zákona o odpadech.

 

 

Sledujte s námi - Aktuální výsledky z jednání poslanecké sněmovny (10. schůze)