Více času na podstatné

Poslanci projednali novelu zákona o IPPC ve druhém čtení

14.12.2012 12:20

Ve středu dne 12. 12. 2012 poslanci projednali novelu zákona o integrované prevenci ve druhém čtení. Ministr životního prostředí T. Chalupa připomněl poslancům hlavní cíle novely mezi které patří mj. zefektivnění povolovacích procesů a posílení aplikace nejlepších dostupných technik. Poslanec T. Úlehla zopakoval, že je nezbytné, aby novela zákona vešla v platnost do 7. ledna 2013 dle požadavků Evropské komise. Třetí čtení novely zákona je na programu příští týden ve středu.

Ministr životního prostředí T. Chalupa připomněl poslancům hlavní cíle novely. "Primárně jde o transpozici této směrnice, směrnice 2010/75/EU. Okruhů tohoto materiálu je pět: 1. zefektivnění povolovacích procesů, 2. posílení aplikace nejlepších dostupných technik, tedy best available technologies, 3. zvýšení důrazu na ochranu půdy a podzemních vod, 4. specifikace pravidel pro provádění investiční činnosti a 5. rozšíření působnosti integrované prevence.". Dále Chalupa uvedl, že návrh znění celé přílohy č. 1 předkládaný ministerstvem odpovídá prakticky doslova směrnici o průmyslových emisích, což byl jeden z největších požadavků, abychom si nepřidávali navíc vlastní požadavky.

Následně poslanec Tomáš Úlehla seznámil poslance s usnesením výboru pro životní prostředí i podvýboru pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu klimatu. Poslanec T. Úlehla zopakoval, že je nezbytné, aby novela zákona vešla v platnost do 7. ledna 2013, jelikož to Evropská komise striktně požaduje. Usnesení výboru pro životní prostředí (pozměňovací návrhy) najdete ZDE (ST 780/1). Ve druhém čtení návrhu zákona dne 12. prosince 2012 nebyly předneseny žádné další pozměňovací návrhy.

Třetí čtení zákona je dle programu navrženo na středu 19. prosince 2012 jako šestý bod.