Více času na podstatné

Poslanci schválili novelu zákona o odpadech

13.02.2013 10:10

Dnes krátce po desáté hodině poslanci schválili novelu zákona o odpadech. Novela zákona zapadá do tzv. ekoauditu. Přijetím novely se očekává celková roční úspora ve výši cca 186-199 mil. korun na straně podnikatelů. Konkrétně se jedná například o zrušení povinnosti původců odpadů (kromě obcí) zpracovávat plán odpadového hospodářství a zrušení omezení počtu původců. Novela míří do Senátu.

V případě celkového přijetí novely se očekává celková roční úspora ve výši cca 186-199 mil. korun na straně podnikatelů. Konkrétně se jedná o zrušení povinnosti původců odpadů (kromě obcí) zpracovávat plán odpadového hospodářství (úspora podnikatelských subjektů 62 mil. Kč/5 let), zrušení omezení počtu původců, oprávněných osob a provozoven, pro který je možno vykonávat funkci odpadového hospodáře (podpora podnikatelského prostředí), zrušení povinnosti původce nebezpečných odpadů žádat o souhlas k jejich shromažďování (odhadovaná úspora 14 mil. Kč/rok – krajské úřady, obce s rozšířenou působností, Praha) a zjednodušení vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů prostřednictvím zavedení elektronického informačního systému (odhadovaná úspora 160-173 mil. Kč).

 
Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.
 
Přehled pozměňovacích návrhů a výsledek hlasování (navrhovatel):
 
D1 - NE (Konečná)

D2 - ANO (Konečná)

A - ANO (výbor ŽP)

C - ANO (Chalupa)

G - nehlasovatelné (Mencl)

F1 - NE (Úlehla)

F2 - NE (Úlehla)

F3 - NE (Úlehla)

E - NE (Sivera)

B - ANO (Horníková)

 

Ucelený přehled pozměňovacích návrhů ZDE.

 

Návrh zákona včetně důvodové zprávy

Platné znění s vyznačením změn

Kompatibilita s právem EU

Návrh novely prováděcího právního předpisu

Usnesení Výboru pro životní prostředí - 730/1 (pozměňovací návrhy).

Usnesení Hospodářského výboru - (doporučuje schválit).