Více času na podstatné

Poslanci schválili novelu zákona o vodovodech a kanalizacích

17.07.2013 21:47

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dnes schválila ve třetím čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Přehled hlasování:

návrh na zamítnutí - zamítnut

usnesení zemědělského výboru A1 až A5 - návrh nebyl přijat

bod A6 až A32 (návrh zemědělského výboru) - přijato

body A33 až A35 návrhu zemědělského výboru - přijato

B2 návrh pana poslance Šincla - přijat (B1 vzhledem k tomu, že A2 nebylo přijato, varianta B1 je nehlasovatelná)

bod B3 - návrh nebyl přijat

bod B4 - přijato

bod C1 - zamítnuto

bod C2 - zamítnuto

bod C5 - zamítnuto (bod C3 je nehlasovatelný, C4 hlasování prohlašené za zmatečné)

bod C6 - zamítnuto

B1 varianta A - přijato

 

Dokument ke stažení: Pozměňovací a jiné návrhy k tisku 933/0