Více času na podstatné

Poslanecká sněmovna postoupila do druhého čtení vládní návrh zákona o Národním parku Šumava

09.05.2013 14:33

Nový zákon o Národním parku Šumava, který připravilo Ministerstvo životního prostředí, stanovuje jasná pravidla ochrany přírody, upřesňuje vztah chráněného území k jeho obyvatelům, územnímu rozvoji a obcím a také usměrňuje využívání území parku s ohledem na turistiku, rekreaci a vědecký výzkum.

„Zákon parku přinese tolik potřebnou stabilitu a zároveň zajistí efektivnější ochranu přírody. První zóna s nejpřísnějším režimem se díky novému zákonu rozšíří na dvojnásobek,“ říká ministr Tomáš Chalupa.

 

Pavel Kindlmann z Přírodovědecké fakulty UK bude dnes hostem pořadu Dvaceti minut Radiožurnálu. Téma: Proč jsou odpůrci ministerského zákona o Národním parku Šumava přesvědčeni, že zákon povede k devastaci šumavské krajiny?

 

Hlavním cílem národního parku je především ochrana šumavské přírody se všemi jejími aspekty, kterými jsou především lesy, rašeliniště, jezera a vodní toky. „Národní park Šumava má navíc obrovské specifikum. Je to kus divoké přírody, který je zároveň domovem lidí z 22 obcí. Proto k tomu nedílnou měrou patří také zachování kvalitního životního prostředí pro místní obyvatele, které ale nesmí být v rozporu s předměty ochrany přírody,“ dodává ministr Tomáš Chalupa.

 

Zdroj: MŽP, rozhlas.cz