Více času na podstatné

Postup tvorby nového dokumentu o BAT "Výroba desek na bázi dřeva"

14.08.2012 08:08

Ve dnech 8. - 11. listopadu 2011 se uskutečnilo úvodní jednání (kick-off meeting) mezinárodní technické pracovní skupiny (TWG) v Seville, kterého se účastnili i zástupci za ČR. Úvodní jednání TWG je základním prvkem v procesu přípravy dokumentů BREF, na němž je dohodnuta budoucí podoba, struktura a rozsah dokumentu BREF a určí se druh a formát potřebných dat a způsob jejich získávání a výměny.

Dne 20. června 2012 se v Bruselu konal workshop týkající se přípravy dotazníku, který budou vyplňovat jednotlivá zařízení, na která se se nově vztahuje povinnost vyplývající ze směrnice IED a který je jedním ze základních zdrojů dat pro vytvoření dokumentu BREF.

Vytvoření referenčního dokumentu o BAT (BREF) pro výrobu desek na bázi dřeva vychází ze směrnice 75/2010/EU o průmyslových emisích (IED), kde je nově uvedena tato činnost v příloze I (Kategorie činností podle čl. 10) v bodu 6.1.(c).

V červenci 2012 obdržely členské státy od autorky připravovaného dokumentu BREF dva dotazníky pro sběr dat k vyplnění, přičemž jeden z dotazníků je pouze pro případ poskytování citlivých údajů. MPO dotazníky zaslalo dvěma příslušným provozovatelům zařízení v ČR k vyplnění. Termín pro vyplnění dotazníků a zaslaní zpět je do 27. září 2012. Následně bude probíhat kontrola a sumarizace dat, která budou použita při tvorbě dokumentu BREF.

 

Zdroj: IPPC