Více času na podstatné

Povinný sběr bioodpadu startuje. Víme, jak se s novou povinností obce vyrovnaly

01.04.2015 06:00

VÝSLEDKY PRŮZKUMU Povinný sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) v obcích začíná právě dnes. Z průzkumu, který provádělo České ekologické manažerské centrum (CEMC) na portálu www.tretiruka.cz, vyplývá, že pro většinu obcí není třídění BRKO žádnou novinkou. Téměř 70 % obcí uvedlo, že jeho třídění již zajišťovalo. Zatímco menší obce volí pro sběr a třídění BRKO zejména velkoobjemové kontejnery nebo sběrné nádoby, velké obce jednotlivé způsoby kombinují, a to včetně zapojení sběrných dvorů.

„Obce se shodují v tom, že bioodpad je vzácná surovina, která by měla být tříděna, zpracována a následně využita převážně v místě jejího vzniku, tedy na zahrádkách nebo ve spolupráci s místními zemědělci,“ uvádí Jiří Študent ml., manažer portálu www.tretiruka.cz. „Obce se domnívají, že zbytečná byrokracie komplikuje využití rostlinných odpadů právě v zemědělství,“ dodává.

Průzkum jasně ukázal, že pro většinu obcí není třídění bioodpadu žádnou novinkou. Až 70% obcí uvedlo, že již nyní zajišťují jeho třídění.

Polovina obcí dále uvedla, že v její lokalitě jsou dostatečné kapacity na zpracování BRKO. Necelých 20 % obcí naopak ve svém okolí dostatečné kapacity nemá. Dále 30% obcí uvádí, že tuto skutečnost neumí posoudit nebo neví.

Nová vyhláška Ministerstva životního prostředí určila několik způsobů, které obce mohou využít pro splnění zákonné povinnosti. „Malé a střední obce volí převážně jeden způsob – velkoobjemové kontejnery nebo sběrné nádoby, zatímco velké obce volí zejména kombinace včetně sběrných dvorů,“ komentuje výsledky průzkumu Jiří Študent ml. Konstatuje, že pytlový sběr jako jedna z možností je vůbec nejméně využívaný způsob třídění BRKO.

Třídění BRKO bude obce něco stát. „Výhodu budou mít obce, kterým se podaří přesvědčit občany, aby své bioodpady v co největší míře zužitkovali sami. Řada obcí již pořídila pro občany kompostéry“, uvádí Jiří Študent ml. Obce bude třídění BRKO stát v průměru 97 Kč na obyvatele a rok, ukázal průzkum. „Čím bude obec větší, tím budou náklady nižší“, upřesňuje Jiří Študent ml.

Obce měly možnost se vyjádřit, co je v oblasti životního prostředí trápí. Nejčastěji zmiňovaly například právě pálení rostlinných zbytků nebo absenci čističky odpadních vod. Nutno podotknout, že zákon o ovzduší umožňuje obcím pálení zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstranění. „Povinné třídění BRKO tak může obecně přispět ke zlepšení kvality ovzduší“, vysvětluje Jiří Študent ml.

„Z pohledu třídění BRKO je nutné vzít v potaz, že se venkov – tedy životní styl – mění, a to zejména v okolí velkých aglomerací. Jeden respondent výstižně poznamenal, že občané nechtějí kompostovat, ale potřebují se zbavit trávy,“ uzavírá Jiří Študent ml.

Průzkum ke třídění BRKO probíhal elektronicky na odborném portálu www.tretiruka.cz v prvním čtvrtletí roku 2015. Průzkumu se celkem zúčastnilo 607 obcí z celé České republiky.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli rozšířit povědomí o průzkumu i samotným obcím, které se zapojily.

 

Podrobné výsledky průzkumu - ZDE