Více času na podstatné

Pozor 31. březen se blíží!

15.03.2011 08:49

31. březen 2011 je posledním zákonným termínem pro podávání hlášení Souhrnné provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší a Oznámení o výpočtu poplatku, hlášení do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ) a dalších hlášení v oblasti životního prostředí za rok 2010.

 

Souhrnná provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší a Oznámení o výpočtu poplatku - F_OVZ_SPOJ

 

Zákon č. 86/2002 Sb. - o ochraně ovzduší
Vyhláška č. 205/2009 Sb. - o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Pokyny:

Často kladné otázky naleznete na stránkách ISPOP zde.

Pomůcky:

 

Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek - F_OVZ_RL:

 

Vyhláška č. 279/2009 Sb. - o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů 

Pokyny:

Pomůcky:

 

zdroj: ISPOP