Více času na podstatné

Pozor dnes vstupuje v platnost novela vyhlášky o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

15.07.2011 11:16

Dnes 15. července vstoupila v platnost novela vyhlášky o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, která vyšla ve sbírce zákonů č. 63/2011 Sb. pod číslem 175/2011 Sb. Podrobnosti ZDE