Více času na podstatné

Pozor na nedostupnost on line formulářů zasílaných v systému REACH-IT

04.10.2017 12:49

ECHA zahajuje modernizaci rozhraní on line zasílání povinných údajů podle nařízení REACH. REACH – IT formuláře budou tak nedostupné od 6. 10. 2017 do 7. 11. 2017. ECHA oznamuje, že pokud toto přerušení vytvoří uživatelům problém nebo budou chtít doplňující informace, mohou kontaktovat ECHA Helpdesk výběrem “Technická pomoc/Technical support” a poté “REACH-IT”. Jedná se o tyto formuláře:

  • oznamování látek (SVHC) v předmětech
  • oznámení následného uživatele/downstrem user o povoleném použití SVHC látky a
  • hlášení o nepodporovaných použitích SVHC látky

 

Další informace:

 

 

Zdroj: MPO