Více času na podstatné

Pozor na nové látky v Nařízení Komise (EU) č. 348/2013

26.04.2013 08:13

Dne 21. 4. 2013 vstoupilo v platnost nové nařízení, kterým se rozšiřuje seznam chemických látek v příloze XIV nařízení REACH o dalších 8 látek podléhajících povolení pro určitá použití. Jedná se například o trichlorethylen, oxid chromový, kyselinu chromovou. Více ZDE