Více času na podstatné

Pozor na novou verzi Provozního řádu ISPOP

20.05.2013 10:18

CENIA upozorňuje, že v platnost vešla druhá verze Provozního řádu ISPOP. Provozní řád byl aktualizován s ohledem na napojení systému ISPOP na Informační systém základních registrů (ISZR). Provozní řád je určen pro všechny uživatele systému ISPOP. Popisuje soubor podmínek, pravidel a postupů, které jsou při práci s informačním systémem závazné. Např. stanovuje velikost zaslaného hlášení s přílohami na 10MB, definuje odpovědnost ohlašovatele ujistit se, že jeho hlášení bylo úspěšně podáno, popisuje souvislost stavu dokumentů a podání hlášení dle správního řádu č. 500/2004 Sb. ad.) Součástí je také popis elektronických služeb, které ISPOP poskytuje.

 

Dokumenty ke stažení:

Věstníku MŽP (duben)