Více času na podstatné

Pozvánka na semináře společnosti EKONOX, s.r.o.

05.04.2012 09:09

Společnost EKONOX, s.r.o. srdečně zve všechny zájemce z řad široké i odborné veřejnosti na semináře pořádané při příležitosti XVIII. ročníku mezinárodní výstavy Teplárenské dny 2012, která bude probíhat ve dnech 24. – 26. dubna 2012 v Praze v prostorách Sportcentra Hotelu Step.

Dne 24. dubna 2012 pořádá společnost EKONOX, s.r.o. seminář ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2012. Seminář je zaměřen na teplárenství a přidružené výroby, diskutována bude problematika ochrany ovzduší v souvislosti s dlouhodobým trendem snižování emisí, použití moderních technologií při ochraně ovzduší a v neposlední řadě i legislativní změny a jejich dopady pro podnik, se kterými posluchače seznámí Ing. Kurt Dědič a RNDr. Barbora Cimbálníková z odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR.

Dne 25. dubna 2012 bude ve spolupráci se společností DNV Czech Republic, s.r.o. následovat seminář ENERGETICKÉ ÚSPORY – ŘEŠENÍ PRO 21.STOLETÍ? Na semináři vystoupí paní Eva Slováková z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, která seznámí posluchače s aktuální Energetickou koncepcí ČR a jejím výhledem do budoucna. Dále je seminář věnován Energetickému managementu a jeho certifikaci, problematice skleníkových plynů a úsporám energie díky kogeneraci.

Bližší informace - kompletní program, časový harmonogram přednášek a závazné přihlášky na oba semináře naleznete na stránkách společnosti EKONOX, s.r.o. (www.ekonox.cz) a stránkách mezinárodní výstavy Teplárenské dny 2012 (www.teplarenske-dny.cz).

 

Těšíme se na Vaši návštěvu!