Více času na podstatné

Pozvánka: HLUK - PROBLEMATIKA OCHRANY ZDRAVÍ PŘED HLUKEM V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ V TÉTO OBLASTI ZAČÍNAJÍ … PRAHA

15.08.2019 16:40

SEMINÁŘ JE URČEN PRO VŠECHNY AKUSTIKY ZAČÍNAJÍCÍ V OBORU, KTEŘÍ ZPRACOVÁVAJÍ PODKLADY PRO POSOUZENÍ ORGÁNY OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ (KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE), PRO PRACOVNÍKY KRAJSKÝCH A OBECNÍCH ÚŘADŮ V OBORU DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRO ZAČÍNAJÍCÍ PRACOVNÍKY HYGIENICKÉ SLUŽBY, PRACOVNÍKY STAVEBNÍCH ÚŘADŮ A PROJEKČNÍCH KANCELÁŘÍ.
 
SEMINÁŘ JE POJAT JAKO ÚVODNÍ BLOK DO SLOŽITÉ PROBLEMATIKY HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ A V PŘÍPADĚ ZÁJMU BUDE ROZŠÍŘEN O JARNÍ NAVAZUJÍCÍ BLOK (MĚŘENÍ A HODNOCENÍ) PODLE ZÁJMU A PŘÁNÍ ÚČASTNÍKŮ TOHOTO SEMINÁŘE V RÁMCI JEJICH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.

Termín: středa 27. listopadu 2019, přednášky 9:00 - 15:00 hodin

Místo konání: Praha, Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác

Cena: 2290 Kč bez DPH     

Témata přednášek:

  • ZÁKLADNÍ AKUSTICKÉ POJMY A VELIČINY používané v ochraně zdraví před hlukem v mimopracovním prostředí
  • ZÁKLADNÍ PŘEHLED LEGISLATIVY - hlukové paragrafy zákona č. 258/2000 Sb.
  • ZÁKLADNÍ PŘEHLED LEGISLATIVY - nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
  • HLUKOVÉ STUDIE V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ – POŽADAVKY NA JEJICH OBSAH, NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY
 
 
Další informace na www.uzitecneseminare.cz ZDE