Více času na podstatné

POZVÁNKA NA DEBATU: Energetická účinnost: kam směřuje „zelený závazek“ EU?

11.11.2016 18:41

Cílem debaty, kterou pořádá CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU 2. prosince 2016 od 13,00 do 15,00 hod (Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1) je diskutovat o revizi směrnice o energetické účinnosti. Diskuze se bude odvíjet od těchto otázek: Jaké výhody přinášejí energetické úspory české ekonomice? Reflektuje návrh směrnice reálnou situaci v evropské ekonomice a jednotlivých členských státech? Jaké by měly být cíle pro zvyšování energetické účinnosti do roku 2030? Měla by ČR podpořit cíl zvýšení energetické účinnosti o 30 % do roku 2030? Jaký dopad by mělo zvýšení cíle do roku 2030 na průmysl v ČR? Diskusi zahájí Zdeněk Čech, ekonomický poradce Zastoupení Evropské komise v ČR. Poté své prezentace přednesou následující řečníci:


• Radoš Horáček, Oddělení pro energetickou účinnost, Evropská komise
• Evžen Tošenovský, člen Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Evropský parlament
• Vladimír Sochor, ředitel Odboru energetické účinnosti a úspor, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
• Petr Holub, ředitel aliance Šance pro budovy
• Zuzana Krejčiříková, ředitelka útvaru Public Affairs, ČEZ, a.s.

 

V případě zájmu o účast je potřeba se registrovat do 1. prosince 2016 ZDE nebo e-mailem na prague@cebre.cz. 

 

Dokument ke stažení:

Pozvánka