Více času na podstatné

Pozvánka na Fórum pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách

05.10.2010 10:41

 

Fórum pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách (BAT), dále jen Fórum, zajišťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, Českou inspekcí životního prostředí, agenturou CENIA a krajskými úřady na základě povinnosti uložené v § 27 odst. 2) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění. Více informací naleznete na webovém portálu www.ippc.cz v sekci Systém výměny informací.

 

Letošní již 11. ročník Fóra pro výměnu informací o nejlepších dostupných technkách, se uskuteční v úterý 9. listopadu v budově Ministerstva průmyslu a obchodu (Na Františku 32, Praha1).

 

Program 11. ročníku Fóra pro výměnu informací o BAT.

Na Fóru se sejdou odborníci zabývající se problematikou integrované prevence z dotčených státních orgánů, krajských úřadů vykonávající státní správu v přenesené působnosti a členové technických pracovních skupin (TPS). Jednání se mohou dále zúčasnit zástupci občanských sdružení, obecně prospěšných společností, profesních svazů a asociací, hospodářských komor a čestní hosté.

 

Organizační pokyny:

  • Závazná přihláška se stažení.
  • Vložné na akci se nehradí.
  • Zájemci mouhou zasílat závaznou přihlášku na e-mail: novotnal@mpo.cz, popřípadě se registrovat telefonicky na čísle 224 853 284.
  • Uzávěrka přihlášek je nejpozději do 29. října 2010 do 16.15 hod..
  • Účast na akci nepotvrzujeme, zprávu Vám zašleme pouze v případě, že Vaši přihlášku nebudeme moci akceptovat.
  • Doprava: tramvaj č. 5, 8, 14 - zastávka Dlouhá třída, metro linky B - zastávka Náměstí republiky

 

Zdroj: IPPC